สายพานลำเลียง

รายละเอียดย่อ

สายพานลำเลียง (ROLLER CONVEYO)

โรลเลอร์ (Roller Conveyor) บอลทรานเฟอร์ (Ball Transfer) ลูกกลิ้งอุตสาหกรรม ลูกกลิ้งลำเลียง ลูกกลิ้งยูรีเทน ลูกกลิ้งยาง บอลเปลี่ยนทิศ ระบบลำเลียงสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบลำเลียงสินค้า

 

โรงงานอุตสาหกรรม เมื่อมีการผลิตสินค้าเป็นจำนวนมากๆ จำเป็นต้องมีระบบลำเลียงสินค้าออกจากเครื่องจักรแล้วลำเลียงไปสู่การจัดเก็บแพ็กกิ้งหรือลำเลียงไปทำความสะอาด และลำเลียงไปสู่ระบบขนส่ง ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ระบบลำเลียงสินค้าต่างๆ เช่น โรลเลอร์ (Roller Conveyor) บอลทรานเฟอร์ (Ball Transfer) ลูกกลิ้งอุตสาหกรรม ลูกกลิ้งลำเลียง ลูกกลิ้งยูรีเทน ลูกกลิ้งยาง บอลเปลี่ยนทิศ เพื่อลดภาระงานของคนและป้องกันอันตรายเนื่องมาจากสินค้ามีน้ำหนักมาก มีความร้อนสูง หรือมีสารเคมีปนเปื้อน

 

บริษัท แมททีเรียล แอดวานด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เป็นโรงงานผลิตโครงเหล็กและระบบลำเลียงอุตสาหกรรมเพื่อใช้งานกับโรลเลอร์ (Roller Conveyor) บอลทรานเฟอร์ (Ball Transfer) ลูกกลิ้งอุตสาหกรรม ลูกกลิ้งลำเลียง ลูกกลิ้งยูรีเทน ลูกกลิ้งยาง บอลเปลี่ยนทิศระบบลำเลียงสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม

ตัวอย่างการใช้งาน

สายพานลำเลียง