บทความ

บริษัท แมททีเรียล แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

มาตรฐานตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำที่ดี มีอะไรบ้าง

เนื่องจากตะแกรงระบายน้ำเป็นวัสดุที่ผลิตด้วยโลหะ ดังนั้นการเกิดสนิมมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้อยู่เสมอตามสภาพการณ์ของกาลเวลาและมลภาวะ ด้วยเหตุนี้ระบบการปกป้องสนิมด้วยการทำสีเคลือบไว้กับวัสดุจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมี แต่ทว่าคุณภาพของการทำสีนั้นนอกจากจะขึ้น...
Read More